ផ្សាយផ្ទាល់

បណ្តាញសង្គម

ទំនាក់ទំនង

លោក សេក សុខុម ប្រធានមន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១២ ៨២១ ៥២៦

 

លោក ឡៅ សំពរ អនុប្រធានមន្ទីរ ទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងវិទ្យុជាតិ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៨ ២០៤ ៦៦៦៦ / ០៩៦ ៤០ ០០០ ៤៣

សារអេឡិចត្រូនិច៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

លោក ហាក់ ចិន្តា ប្រធានការិយាល័យវិទ្យុ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ទូរស័ព្ទលេខ៖  ០៦៩ ២៦២ ៦៦១

 

លេខការិយាល័យ៖ ០៥៤ ៧១០ ៤៩៩