បណ្តាញសង្គម

កម្ពុជា​នឹងមាន​ភ្លៀង​កក់ខែ​ស្ទើរ​ទូទាំងប្រទេស​ពីថ្ងៃ​ទី​១៥ ដល់​ថ្ងៃទី​២២ ខែមីនា

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងកក់ខែ ធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរស្ទើរទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយសារតែទទួលរងឥទ្ធិពលពីខ្យល់ ដែលបក់មកពីទិសខាងកើត (មកពីសមុទ្រចិនខាងត្បូង)។ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកខាងក្រោម ៖