បណ្តាញសង្គម

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ចិន​ត្រូវបាន​កាត់ទោស​ឱ្យ​ជាប់គុក​អស់​មួយជីវិត​ក្នុងករណី​ពុករលួយ​

លោកMa Jian អតីតអនុប្រធាននៃក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋចិនត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិត កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២៧ធ្នូបន្ទាប់ពីត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពី បទទទួលប្រាក់សំណូកដ៏ច្រើនដោយប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីជះឥទ្ធិពលលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងការទិញដូរភាគហ៊ុនផ្ទៃក្នុង។ នៅតុលាការនៅភាគឦសាននៃប្រទេសចិន លោក Ma Jianបានសារភាពចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដោយបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការកាត់ទោសនេះទេ។ តុលាការបានដកហូតសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកហើយបានរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក។បន្ថែមលើនេះលោកក៏ត្រូវបានប្រាប់ឱ្យបង់ប្រាក់ពិន័យជាង៧,២៦លានដុល្លារផងដែរ។នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Al Jazeera ។ ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការថាលោក Ma Jianបានទទួលប្រាក់សំណូកប្រហែល១៥,៨លានដុល្លាររវាងឆ្នាំ១៩៩៩និង ២០១៤ ជាថ្នូរនឹងការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោកដើម្បីជួយដល់ការធ្វើជំនួញរបស់លោក Guo Wengui ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Beijing Zenith Holdings Co ដែលបច្ចុប្បន្ន ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនចង់ក៏ចាប់ខ្លួនផងដែរ៕