បណ្តាញសង្គម

ព្រឹទ្ធសភា នឹងបើកសម័យប្រជុំលើកទី០២ នីតិកាលទី៤ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលាខាងមុខនេះ

(ភ្នំពេញ)៖ ព្រឹទ្ធសភា បានកំណត់យកថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ ដើម្បបើកសម័យប្រជុំលើកទី០២ នីតិកាលទី៤ នៃព្រឹទ្ធសភា ដោយមានរបៀបវារៈតែមួយគត់ គឺស្តាប់របាយការណ៍គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ស្តីពី សកម្មភាពការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា នៅចន្លោះសម័យប្រជុំលើកទី១ និងលើកទី០២ នីតិកាលទី០៤។ នេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រឹទ្ធសភា ដែលអ្នកសារព័ត៌មាន ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នេះ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ព្រឹទ្ធសភា ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖