បណ្តាញសង្គម

របាយការណ៍បង្រ្កាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ម្សិលមិញ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ម្សិលមិញ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប១៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៦នាក់ (ស្រី៥នាក់)។ ក្នុងនោះករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៣ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៧នាក់ (ស្រី៥នាក់) និងករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៩នាក់៕