បណ្តាញសង្គម

អ្នក​និពន្ធ​រឿង Spider Man និង Incredible Hulk ទទួល​មរណភាព​ក្នុង​អាយុ៩៥​ឆ្នាំដោយ​រោគាពាធ

អាមេរិក ៖ អតីតអ្នកនិពន្ធអាមេរិក និងប្រធានក្រុមហ៊ុន Marvel Comics លោក Stan Lee បានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ៩៥ឆ្នាំ ដោយសាររោគាពាធនៅមន្ទីរពេទ្យ ក្នុងក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៦១ លោក Stan Lee បាននិពន្ធខ្សែភាពយន្តហូលីវូដ “The Fantastic Four” រួមបន្ទាប់មកទៀត បាននិពន្ធរឿងល្បី “Spider-Man” និង “The Incredible Hulk” ។ លោក Lee បានចាកចេញពីផលិតកម្ម Marvel កាលពីឆ្នាំ១៩៧២ បន្ទាប់ពីបានបង្កើតតួអង្គជាច្រើនក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ Marvel ។តួអង្គទាំងនោះមានដូចជា៖ Black Panther, Silver Surfer, X-Men, Iron Man និង Doctor Strange ៕