បណ្តាញសង្គម

ម្សិលមិញ​បង្ក្រាប​គ្រឿងញៀន​២៥​ករណី ឃាត់ខ្លួន​មនុស្ស​៥៦​នាក់​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ម្សិលមិញ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប២៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៦នាក់ (ស្រី៤នាក់)។ ក្នុងនោះករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន២១ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៦នាក់ និងប្រើប្រាស់៤ករណី ឃាត់១០នាក់៕