បណ្តាញសង្គម

ម្សិលមិញ​បង្ក្រាប​គ្រឿងញៀន​១៥​ករណី ឃាត់ខ្លួន​មនុស្ស​២៥​នាក់​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ម្សិលមិញ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប១៥ករណី ឃាត់ខ្លួនមនុស្ស២៥នាក់ (ស្រីគ្មាន)។ ក្នុងនោះករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៦នាក់ និងករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១០ករណី ឃាត់ខ្លួន១៩នាក់៕