បណ្តាញសង្គម

អស់ទាស់! ហាត់​លក្ខណៈ​ឯកជន​ជាមួយ Saenchai ១ម៉ោង ២៥០​ដុល្លារ

ពិតជាតម្លៃដ៏ថ្លៃមួយ ប្រសិនជានរណាម្នាក់ចង់ចូលរួមហ្វឹកហាត់បែបឯកជនជាមួយកំពូលអ្នកប្រដាល់ថៃ Saenchai មួយម៉ោងដល់ទៅ៨០០០បាត (២៥០ដុល្លារ)។