បណ្តាញសង្គម

កែវ រំ​ចង់ នឹង​បង្ហាញ​វត្តមាន​នៅលើ​សង្វៀន Thai Fight ខែក្រោយ​

កីឡា ៖ អ្នកប្រដាល់ល្បីឈ្មោះរបស់កម្ពុជា កែវ រំចង់ នឹងមានវត្តមានប្រកួតនៅសង្វៀនថៃហ្វៃ (Thai Fight) ប្រទេសថៃ នៅខែ មីនា ខាងមុខនេះ ។ ជុំវិញនឹងការលេចឮដំណឹងទៅប្រកួតនៅថៃហ្វៃ (Thai Fight) កែវ រំចង់ បានប្រាប់ថា គាត់នឹងមានវត្តមានប្រកួតនៅថៃហ្វៃ (Thai fight) នៅខែ មិនា ខាងមុខនេះ ។ កីឡាកររូបនេះបន្តថា៖« អាចប៉ះជនជាតិ(បរទេស) តែមិនទាន់ដឹងឈ្មោះអ្វីនៅឡើយទេ៕