បណ្តាញសង្គម

សរុប​លទ្ធផល​ការប្រកួត​លី​គ​កំពូល​កម្ពុជា និងចំណាត់ថ្នាក់បណ្តោះអាសន្ន​សម្រាប់​សប្តាហ៍​ទី​២

បាល់ទាត់ ៖ ការប្រកួតបាល់ទាត់លីគកំពូលកម្ពុជា សម្រាប់សប្តាហ៍ទី២ ដោយមាន១២ក្រុមចូលរួមប្រកួត និងធ្វើឡើងនៅតាមកីឡដ្ឋានផ្សេងៗ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាលទ្ធផលសរុបនៃការប្រកួតកាលពីថ្ងៃទី១០និង ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨៖